Cam kết đào tạo

Kết thúc trình độ A1
Có thể hiểu và sử dụng các biểu thức quen thuộc, hàng ngày và các câu rất đơn giản nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Có thể giới thiệu bản thân và những người khác và đặt câu hỏi cho người khác về bản thân – ví dụ: họ sống ở đâu, loại người họ biết hoặc những gì họ có – và có thể trả lời các câu hỏi thuộc loại này. Có thể giao tiếp dễ dàng nếu người kia nói chậm và rõ ràng và sẵn sàng giúp đỡ.

Kết thúc trình độ A2
Có thể hiểu các câu và các biểu thức được sử dụng thường xuyên có liên quan đến các lĩnh vực có tầm quan trọng rất lớn (ví dụ: thông tin cá nhân và gia đình, mua sắm, công việc, khu vực địa phương). Có thể giao tiếp trong các tình huống đơn giản, thường ngày liên quan đến việc trao đổi thông tin đơn giản và trực tiếp về những điều quen thuộc và quen thuộc. Có thể sử dụng các phương tiện đơn giản để mô tả nguồn gốc và giáo dục của mình, môi trường tức thời và những thứ liên quan đến nhu cầu trước mắt.

Kết thúc trình độ B1
Có thể hiểu những điểm chính khi sử dụng ngôn ngữ tiêu chuẩn rõ ràng và khi tiếp xúc với những thứ quen thuộc từ công việc, trường học, giải trí, v.v. Có thể đối phó với hầu hết các tình huống gặp phải khi đi du lịch trong khu vực ngôn ngữ. Có thể thể hiện bản thân một cách đơn giản và mạch lạc về các chủ đề quen thuộc và các lĩnh vực cá nhân quan tâm. Có thể báo cáo về kinh nghiệm và sự kiện, mô tả ước mơ, hy vọng và mục tiêu và đưa ra lý do ngắn gọn hoặc giải thích cho kế hoạch và quan điểm.

Kết thúc trình độ B2
Có thể hiểu nội dung chính của các văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng; cũng hiểu các cuộc thảo luận chuyên gia trong chuyên ngành riêng của mình. Có thể giao tiếp một cách tự nhiên và trôi chảy đến mức có thể nói chuyện bình thường với người bản ngữ mà không cần nỗ lực nhiều từ cả hai phía. Có thể thể hiện rõ ràng và chi tiết về một loạt các chủ đề, giải thích một quan điểm về một câu hỏi hiện tại và nêu những ưu điểm và nhược điểm của các lựa chọn khác nhau.

Cam kết du học nghề

Cam kết đào tạo

ĐĂNG KÝ ĐẶT LỊCH HẸN