TÂN THÀNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn?  Một công việc mới trong một môi trường làm việc mới là một cơ hội mới và cũng là một thử thách mới. Cánh cửa việc làm tại Tân Thành Edu đang mở […]

TÂN THÀNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRỢ GIẢNG TIẾNG ĐỨC

Bạn muốn làm việc trong một môi trường năng động, có cơ hội thăng tiến, với chế độ lương, thưởng hấp dẫn?  Một công việc mới trong một môi trường làm việc mới là một cơ hội mới và cũng là một thử thách mới. Cánh cửa việc làm tại Tân Thành Edu đang mở […]

Hotline Tư Vấn